Bästa trafikförsäkring för din moped

En orimligt stor del av årskostnaden för att äga moped eller EU moped är försäkringen. Trafikförsäkring är ju obligatoriskt och tecknas med fördel på något av de stora bolagen. Folksam och Länsförsäkringar har i dagsläget bäst priser. Länsförsäkringar under förutsättning dock att du har övriga försäkringar hos dem. Drygt 2400:- per år är en rimlig kostnad.
Om man har betalningsanmärkning kan priset på trafikförsäkringen rusa i höjden. På Folksam kan priset dubblas och dessutom krävs att man betalar hela årspremien direkt, månadsbetalning accepteras ej. Trygg-Hansa är här ett bättre alternativ. Dom gör ingen skillnad på om du har betalningsanmärkning eller ej.

Är man intresserad av halvförsäkring eller helförsäkring skall man inte låta sig luras av billiga priser på enbart trafikförsäkringen. Begär helt enkelt pris på samtliga kombinationer som är intressant för dig och jämför. Det kan mycket väl visa sig att det bolaget som är billigast på trafikförsäkringen är bland de dyraste om du vill teckna en helförsäkring, och tvärt om.

Är du ägare till en Baotian scooter har du möjlighet att komplettera din trafikförsäkring (som du tecknat på något av de större bolagen) med en tilläggsförsäkring som gör din moped helförsäkrad. Företaget som erbjuder denna märkesförsäkring för mopeder heter Insplanet.

Premien hos Insplanet är i dagsläget inte mer än 1495:- per år. Detta ger dig en helförsäkring för totalt ca 3500:- per år. Självrisken ligger på 2500:- och är en av de lägre på marknaden. Dessutom ersätts du med en ny moped av samma modell om din gamla blir stulen utan att återfinnas alternativt skadas vid stöld eller krock så att den bedöms vara för dyr att laga.
De större bolagen jobbar i princip enbart med värdeminskningskalkyler vilket gör att du aldrig får ut ett belopp som räcker till att köpa en ny likvärdig moped.

Det finns ett antal fabrikat förutom Baotian som går att försäkra genom Insplanet. Här är en lista på de flesta: Birka, Chituma, Cityhopper, CPI, Fastpower, GT1, IWIN Sprint, Jin Lun, JPR, Kymco, Masaru, Motogino, Nordia, Parilla, Qingqi, Sanyou, Sprint, TMS, Viarelli, Yamati.

Klicka här för att läsa mer på Insplanets egen sida.
Hur byta drivrem och variatorvikter

Drivremmen bör kontrolleras var 3000km. Kolla så att den inte börjat fransa sig och att inga tänder börjat lossna. Ju mer sliten remmen är desto smalare blir den vilket resulterar i att kraftöverföringen försämras och mopeden går långsammare.

Variatorvikterna är ytterligare en av mopedens slitdelar. Det vanliga är att de efter ett tag förlorar sin runda form och slits platta på ena sidan. Om man låter slitaget gå ända in till metallkärnan kan det gå illa. Främre variatorn kan då skadas och det i sin tur kan skada remmen. Passa på att kontrollera vikterna samtidigt som du kontrollerar remmen. Det är svårt att ange hur ofta vikterna skall bytas, det kan variera väldigt mycket beroende på omständigheterna.

Nedan följer en stegvis beskrivning av hur rembytet/viktbytet går till.

Om du har en moped med elektroniskt hastighetsbegränsning (en kabel går ut från främre/övre delen av kickkåpan och går sedan vidare in under förgasaren och upp till kabelstammen på mopedens höger sida): Börja då med att lossa den gröna/rosa kabeln där den ansluter till kabelstammen.

Baotian Classic kickkåpa
Börja med att lossa kickkåpan. Du behöver en hylsnyckel storlek 8.


Baotian Classic kickkåpaBaotian Classic kickkåpa

När du lossat alla bultar kan du rycka lite i själva kickpedalen tills kåpan kommer loss. Du kan också knacka lite med en gummihammare om den sitter väldigt hårt.


Baotian Classic Lossa främre variatorn

Nu skall muttern på främre variatorn lossas. Försök absolut inte byta rem utan att lossa främre variatorn! Använd en mutterknackare med hylsa storlek 17 för att lossa muttern. Om du inte har en mutterknackare, försök absolut inte låsa främre variatorn. Det är stor risk att skada remskivorna vilket kan komma att ställa till problem. Minsta repa på en remskiva och mopeden kommer att börja käka remmar!


Baotian Classic Lossa främre variatorn

Genom att klämma åt remmen får du loss den lättare från axeln.


Baotian Classic Lossa främre variatorn

Ta tag med fingrarna på insidan om höger remskiva för att dra ut denna tillsammans med variatorvikterna.


Baotian Classic Lossa främre variatorn


Baotian Classic Lossa främre variatorn

Kontrollera att vikterna inte är för slitna och att de ligger rätt i sin hållare. Kontrollera även de tre plastdistanserna så att de inte är skadade. Om de är skadade eller fattas kan höger remskiva skadas.


Baotian Classic Lossa främre variatorn

Håll med fingrarna på insidan av höger remskiva när du för tillbaka remskivan på axeln. Detta för att hålla vikterna på plats så att de inte hamnar snett.


Baotian Classic Lossa främre variatorn


Baotian Classic Lossa främre variatorn

Dra på remmen över bakre variatorn. Dra och kläm ihop remmen så att den går in i bakre variatorn. Då blir det lätt att få på remmen på främre axeln.


Baotian Classic Lossa främre variatorn

Tryck på vänster remskiva, sedan brickan och muttern och dra fast försiktigt med mutterknackaren. Ett kort tryck räcker. Om variatorn inte är låst går det i princip inte att dra muttern för hårt.

Kolla packningen så att den inte hamnat snett någon stans. På med kickkåpan och dra fast den.

Glöm inte att koppla in den elektroniska hastighetsbegränsningen.AM-körkort - Nya regler om behörighet för att få köra moped

För moped klass I (så kallad EU-moped) införs den nya körkortsbehörigheten AM. Åldersgränsen 15 år behålls, samt kraven på förarutbildning och kunskapsprov. Körkortstillstånd med medicinsk och personlig lämplighetsprövning kommer att krävas och föraren kommer att kunna meddelas varning eller få sitt AM-körkort återkallat på samma grunder som gäller för andra körkort.

Moped klass II får i dag köras av alla som fyllt 15 år. Nu föreslås ett krav på förarbevis efter genomgången obligatorisk utbildning och avläggande av kunskapsprov. Ålderskravet föreslås vara oförändrat 15 år. Föraren kommer att kunna få varning eller få sitt förarbevis återkallat vid trafikbrott.

Regeringen föreslår vidare att fordonsslaget terrängskoter delas upp i snöskotrar och terränghjulingar. Dessa fordon har olika användningsområden och körtekniska egenskaper och därför bör separata utbildningar och förarbevis införas. Ålderskravet blir oförändrat 16 år. Förarbevisen föreslås kunna bli föremål för återkallelse och varning vid trafikbrott.

De nya kraven kommer inte att påverka behörigheter som förvärvats före ikraftträdandet. Den som redan fyllt 15 år får fortsätta att köra moped klass II utan förarbevis. Förarbevis för moped klass I som förvärvats före ikraftträdandet fortsätter att gälla men likställs med ett nytt AM-körkort i vissa viktiga hänseenden.

De nya kraven börjar gälla den 1 oktober 2009.Vilka parkeringsregler gäller för Moped och MC

Parkeringsbestämmelser för MC och mopeder klass I är samma som för bil. Reglerna finns i Trafikförordningen som är gemensam för hela Sverige. Här framgår det bland annat att man inte får parkera eller stanna på en gång- eller cykelbana eller för nära ett övergångsställe eller korsning.

För de olika fordonsslagen finns särskilt skyltade parkeringsplatser, så även för MC. Om det under vägmärket finns en tavla med en MC-symbol får endast tvåhjulig MC och moped klass I utan sidovagn parkera där.

Är det en tidsbegränsad parkering gäller även tidsbegränsningen för MC. På avgiftsbelagd parkering skall avgiften erläggas. Om det är en avgiftsbelagd parkeringsruta kan flera MC parkera i samma ruta men de måste var och en erlägga avgift. I Göteborg får MC snedställas mot trottoaren så att den tar samma breddutrymme som en normalbred bil.
Manualer till Baotian mopeder och MC

Här hittar du användarmanualer till de flesta av Baotians modeller som finns på den svenska marknaden. Manualen för respektive modell öppnas i ett nytt fönster när du klickar på någon av länkarna nedan. Du behöver ha acrobat reader installerat på din dator för att läsa dokumenten.

Manualer på svenska:

EU Moped
- Baotian Classic (1)
- Baotian Classic (2)
- Baotian Sport
- Baotian Sprint
- Baotian Angel
- Baotian Ghost

MC
- Baotian Sport 125cc
- Baotian Freedom 150cc

Att tänka på när du köper begagnad moped

Det finns några viktiga saker att tänka på när du köper begagnad moped. Det viktigaste är att se till att mopeden är typgodkänd. Det förekommer så kallad sidoimport av mopeder som inte är typgodkända. Dessa får då i princip bara köras på inhägnat område och är i princip omöjliga att få godkända för vägkörning.
En EU moped klass I med registreringsskylt är typgodkänd, problemet med sidoimporten är viktigast att se upp med på de oregistrerade klass II mopederna.

Begär papper på mopeden. Om inga papper finns går det att med ramnumrets hjälp få besked från vägverket om mopeden är godkänd eller inte. Du kan på detta sätt även få fram uppgifter på när mopeden är såld, tidigare ägare, om den är stulen, påställd eller avställd med mera. När det gäller EU mopeder räcker det med registreringsnumret för att få fram ovanstående uppgifter från vägverket.
För en snabbkoll kan man SMS:a fordonets registreringsnummer till 71456. Inom några få sekunder får du svar på vem som står som ägare, typ av fordon, fabrikat, färg, årsmodell, påställd/avställd/avregistrerad. Man kan också se om fordonet är kreditköpt vilket innebär att det inte får säljas vidare. Detta är inte så vanligt när det gäller mopeder men väl bilar.

Ta kilometermätarens siffror med en nypa salt. Wiren kan ha varit av. Visst händer det att mopeder bli stående i garage men räkna med att en genomsnittlig moped rullar i alla fall 3000 km per år.

Insplanet - Billig moped försäkring för Baotian, TMS, Kymco mfl.

En orimligt stor del av årskostnaden för att äga moped eller EU moped är försäkringen. Trafikförsäkring är ju obligatoriskt och tecknas med fördel på något av de stora bolagen. Folksam och Länsförsäkringar har i dagsläget bäst priser. Länsförsäkringar under förutsättning dock att du har övriga försäkringar hos dem. Drygt 2200:- per år är en rimlig kostnad.

Är man intresserad av halvförsäkring eller helförsäkring skall man inte låta sig luras av billiga priser på enbart trafikförsäkringen. Begär helt enkelt pris på samtliga kombinationer som är intressant för dig och jämför. Det kan mycket väl visa sig att det bolaget som är billigast på trafikförsäkringen är bland de dyraste om du vill teckna en helförsäkring, och tvärt om.

Är du ägare till en Baotian scooter har du möjlighet att komplettera din trafikförsäkring (som du tecknat på något av de större bolagen) med en tilläggsförsäkring som gör din moped helförsäkrad. Företaget som erbjuder denna märkesförsäkring för mopeder heter Insplanet.

Premien hos Insplanet är i dagsläget inte mer än 1495:- per år. Detta ger dig en helförsäkring för totalt ca 3500:- per år. Självrisken ligger på 2500:- och är en av de lägre på marknaden. Dessutom ersätts du med en ny moped av samma modell om din gamla blir stulen utan att återfinnas alternativt skadas vid stöld eller krock så att den bedöms vara för dyr att laga.
De större bolagen jobbar i princip enbart med värdeminskningskalkyler vilket gör att du aldrig får ut ett belopp som räcker till att köpa en ny likvärdig moped.

Det finns ett antal fabrikat förutom Baotian som går att försäkra genom Insplanet. Här är en lista på de flesta: Birka, Chituma, Cityhopper, CPI, Fastpower, GT1, IWIN Sprint, Jin Lun, JPR, Kymco, Masaru, Motogino, Nordia, Parilla, Qingqi, Sanyou, Sprint, TMS, Viarelli, Yamati.

Klicka här för att läsa mer på Insplanets egen sida.
Regler för moped Klass I

Informationen nedan är hämtad från Transportstyrelsens hemsida, www.transportstyrelsen.se - Uppdaterad 21/11-08

Moped klass I är en EU-godkänd moped som är konstruerad för att köras i högst 45 km/tim.

Krav på förarens behörighet
För att få köra moped klass I måste du ha körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass I. För att få förarbevis måste du vara minst 15 år och göra ett teoretiskt prov.

Registrering
En moped klass I måste vara registrerad och ha en registreringsskylt bak. Däremot krävs inget kontrollmärke.

Kontrollbesiktning
Mopeden behöver normalt inte kontrollbesiktas, men om polisen stoppar dig på vägen och upptäcker brister på mopeden kan den få körförbud eller också får du ett föreläggande om att besikta den. I så fall måste du rätta till det som är fel och därefter låta kontrollbesikta mopeden hos Bilprovningen.

Trafikförsäkring
Mopeden måste vara trafikförsäkrad.

Särskilda trafikregler för moped klass I
- Du måste ha en godkänd hjälm (E- eller SIS-märkt) och den ska vara ordentligt fastspänd. Även passagerare ska ha hjälm.
- Du ska köra på vägrenen om det finns en sådan, annars på körbanan.
- Du får inte köra i cykelfält eller på cykelbanor.
- Du får inte köra i körfältet för fordon i linjetrafik (”bussfilen”).
- Du får inte köra på motorväg eller motortrafikled.
- Du får inte parkera på gång- och cykelbanor och normalt inte i cykelställ.
- Du får inte låta mopeden skjuta på något annat fordon (till exempel en cykel) eller låta mopeden dras av något annat fordon.
- Du får inte skjutsa fler passagerare än mopeden är byggd för.

Ägarbyte
När du köper eller säljer en moped klass I - se till att anmäla ägarbyte till Vägtrafikregistret.

Skylt för långsamtgående fordon
Tre- och fyrhjuliga klass I-mopeder ska vara utrustade med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt). Skylten ska vara typgodkänd och monteras baktill på fordonet.Regler för moped Klass II

Informationen nedan är hämtad från Transportstyrelsens hemsida, www.transportstyrelsen.se - Uppdaterad 21/11-08

Det finns två typer av moped klass II. Den EU-godkända mopeden är konstruerad för att köras i högst 25 km/tim och motorns effekt får vara högst 1 kilowatt. Den andra typen är konstruerad för att köras i högst 30 km/tim och är godkänd i Sverige enligt äldre bestämmelser.

Krav på förarens behörighet
För att få köra moped klass II ska du ha fyllt 15 år.

Registrering
En moped klass II ska inte registreras och den har alltså ingen registreringsskylt.

Trafikförsäkring
Mopeden måste vara trafikförsäkrad. Du ska ha med dig trafikförsäkringsbeviset när du kör.

Särskilda trafikregler för moped klass II
- Du måste ha en godkänd hjälm (E- eller SIS-märkt) och den ska vara ordentligt fastspänd. Även passagerare ska ha hjälm.
- Du ska köra på cykelbanan (gäller tvåhjulig moped och i vissa fall trehjulig).
- Du ska köra på vägrenen om det finns en sådan, annars på körbanan (där det inte finns en särskild cykelbana).
- Du får köra i cykelfältet.
- Du får köra i körfältet för fordon i linjetrafik (”bussfilen”) om körfältet ligger till höger i färdriktningen.
- Du får inte köra på motorväg eller motortrafikled.
- Du får parkera mopeden på samma sätt som en cykel (gäller tvåhjulig moped).
- Du får inte låta mopeden skjuta på något annat fordon (till exempel en cykel) eller låta mopeden dras av något annat fordon.
- Du får inte skjutsa fler passagerare än mopeden är byggd för. När en moped klass II har lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna får du dock skjutsa ytterligare
a) ett barn under 10 år
b) två barn under sex år, om du själv har fyllt 18 år.

Att tänka på när du köper moped klass II
Se till att få med:
- mopedens typintyg om det är en svenskt godkänd 30-moped eller
- mopedens CoC-intyg (intyg om överensstämmelse) om det är en EU-godkänd 25-moped.

Jämför mopedens ramnummer med uppgiften på intyget, numren ska vara lika.

Varning! Så kallade sidoimporterade mopeder förekommer tyvärr på marknaden som "godkända" mopeder klass II. De ser ut som vanliga mopeder men får inte användas eftersom de aldrig fått något godkännande i Sverige.Baotian introducerar ny moped motor

Kinesiska baotian har under flera års tid jobbat på att ta fram en helt ny 4-taktsmotor. Nu är den äntligen klar!

Den stora skillnaden från standardmotorn är att den nya har fyra ventiler istället för två. Detta gör att det går att hålla en högre kompression och därigenom få ut mer kraft ur motorn.
Standardmotorn, 139QMA, presterar 2,2 kW vid 7500 rpm medan den nya motorn,1E40QMA, kommer upp i hela 3,3 kw vid 6500 rpm.

Baotian Diablo Mopedia

Den nya motorn kommer bland annat att sitta den nya modellen Mopedia Panther från Mopedia som introduceras under januari-09.