Vilka parkeringsregler gäller för Moped och MC

Parkeringsbestämmelser för MC och mopeder klass I är samma som för bil. Reglerna finns i Trafikförordningen som är gemensam för hela Sverige. Här framgår det bland annat att man inte får parkera eller stanna på en gång- eller cykelbana eller för nära ett övergångsställe eller korsning.

För de olika fordonsslagen finns särskilt skyltade parkeringsplatser, så även för MC. Om det under vägmärket finns en tavla med en MC-symbol får endast tvåhjulig MC och moped klass I utan sidovagn parkera där.

Är det en tidsbegränsad parkering gäller även tidsbegränsningen för MC. På avgiftsbelagd parkering skall avgiften erläggas. Om det är en avgiftsbelagd parkeringsruta kan flera MC parkera i samma ruta men de måste var och en erlägga avgift. I Göteborg får MC snedställas mot trottoaren så att den tar samma breddutrymme som en normalbred bil.
Ny kommentar:
Namn:


E-postadress (visas ej):


URL:


Kommentera Emils artikel (HTML tecken fungerar)

    |